• החברה משתמשת באתר בתקני האבטחה הגבוהים ביותר כדי לשמור על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים ממעשה פלילי ו/או מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהגעת מידע כלשהו לגורם עוין ו/או אם ייעשה בו שימוש לא הרשאה.
  • האתר אינו שומר כרטיסי אשראי אלא מידע בסיסי בלבד לצורך תפעול האתר – דרכי התקשרות עם הלקוח והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה נועדה לצורך מתן שירות ללקוח בלבד.
  • חברות הסליקה הנותנות שירותי סליקה באתר הינן פייפאל ופייפלוס. בעת מסירת פרטי האשראי מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם.
  • החברה אינה מעבירה מידע על לקוחותיה לכל צד שלישי שהוא.